Bravo Verhuizingen Logo 1000px 300px
Blog

Wonen in Etten-Leur en St. Willebrord

Team Bravo Verhuizingen
12 oktober 2019

Geschiedenis

Aanvankelijk heette de gemeente "Etten c.a. (Cum annexis)" en vielen hier delen van Hoeven (nu gemeente Halderberge), delen van St. Willebrord (nu gemeente Rucphen) en delen van Prinsenbeek (nu gemeente Breda) onder.

In 1953 vond een grenscorrectie plaats met de gemeente Rucphen. Hierdoor kwam het dorp St. Willebrord, dat ontstaan was in het grensgebied tussen de gemeenten Hoeven, Rucphen en Etten en Leur voor het grootste deel bij de gemeente Rucphen. Het deel van St. Willebrord ten noorden van Rijksweg 58 bleef onder Etten c.a. vallen.

Etten-Leur heette tot 1968 Etten en Leur. De lintdorpen Etten en Leur waren de enige woonkernen in deze gemeente. De grens tussen Etten en Leur liep langs het Sander, de Baai en de Lage Neervaart. Rond 1968 waren de dorpjes aan elkaar vastgegroeid.

Met het verdwijnen van Rijksweg 58 uit het centrum van Etten-Leur is ruimte ontstaan voor herontwikkeling van het stadshart. Vanaf circa 2000 is op, onder en rond het voormalige rijkswegtracé een compact stadshart verrezen. In het totale centrumplan zijn 1.000 ondergrondse parkeerplaatsen, 13.500 m² winkelvloeroppervlak, 2.000 m² horeca, 400 woningen en 10.000 m² kantooroppervlak, waarvan het grootste deel wordt ingenomen door het stadskantoor, gerealiseerd.

Oranje Nassau Sint-Willebrord

In het eigenzinnige St. Willebrord komt voor ’t eerst sinds lange tijd weer nieuwbouw op wat grotere schaal van de grond. Dat is een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de leefbaarheid van dit dorp, waar het toch al prettig wonen is. Deze ‘inbreidingswijk’ krijgt een traditioneel-dorpse uitstraling met klassieke elementen, zoals doorgemetselde zijgevels, traditionele pannendaken en sfeerverhogende verbijzonderingen als luiken, accenten met rollagen en raamverdelingen met roedes. En natuurlijk bouwen we hier in een hoog tempo, in dit dorp dat zoveel snelle wielrenners voortbracht, zoals Wout en Rini Wagtmans en Jacques Hanegraaf.

Gasloos

De woningen in deelplan Nassau worden gasloos uitgevoerd. De woningen krijgen een duurzame gasloze installatie bestaande uit een warmtepomp met voorraadvat en een vraaggestuurde balansventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Deelplan Nassau, fase 1: 37 woningen

Ten zuiden van deelplan Oranje ligt deelplan Nassau. Het deelplan zal in 2 fases in de verkoop worden gebracht. De gasloze woningen in deelplan Nassau zullen worden uitgerust met een duurzame gasloze installatie. Fase 1 biedt in totaal 37 woningen verdeeld in 10 rij- en hoekwoningen, 6 levensloopbestendige woningen, 6 tweekappers en een riante vrijstaande woning. Het deelgebied telt ook nog 14 huurwoningen.